Prosjekt

Utvikling av forretningsmodell: “Av fisker, for fisker”

Prosjekteier

Solhaug Maritim AS

Kontaktperson

Stephan Solhaug
post@solhaugmaritim.no

Prosjektperiode

19. juli 2022 – 31. desember 2022

Mål

Opptil 4 nye arbeidsplasser

Vedtak

Kr. 89.000,- til forprosjekt

Selskapet er det eneste skipsmeglerfirmaet registrert i Finnmark

Beskrivelse fra søker

Solhaug Maritim AS har fått støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS til å gjennomføre et forprosjekt for å avklare og utvikle forretningsmodell som tilbyr rådgivning og megling innen fiskerirelatertvirksomhet. Gründer har 10 års erfaring innenfor fiskeribransjen som fisker, skipper og reder. Selskapet skal bistå fiskere med kjøp og salg av fiskebåter og rettigheter. Solhaug Maritim skal også bistå med opprettelse av selskaper, søke på støtteordninger og rådgivning i alt med fiskerirelaterte forhold. Selskapet er det eneste skipsmeglerfirmaet registrert i Finnmark.
Foto: privat

Mer om Solhaug Maritim AS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet