Derfor skal du melde deg på ICE Innovasjonsfestival i dag 

Kronikk skrevet av Marie J. Sommernes og Maja Kruuse

Se for deg Sør-Varanger med 15000 innbyggere og et yrende liv av studenter og unge mennesker. Se for deg at næringslivet får tak i den kompetansen de trengte; vi har unge voksne under utdanning, og det er mulig å få påfyll av kompetanse i voksen alder. Se for deg barnehager og skoler der elevtallet er stigende, men fortsatt nok lærere og pedagogisk kompetanse. Se for deg et sentrum fylt av mennesker på torget, i gågata og på kjøpesentrene, på bytur for å handle, drikke kaffe, og møte andre mennesker. Se for deg utsolgte konserter, kø på kinoen, gatekunst, og ungdom som skater.  

Dette er bilde av Sør-Varanger som har snudd demografien på hodet. Vi er ikke lengre på 210. plass i kommune NM, men kanskje 55. eller 12. plass. Vi er en kommune der folk flytter mer til enn fra.  

Dersom vi ønsker å være en slik kommune, må vi allerede nå sette kursen ditover. Og det må vi gjøre sammen. Det snakkes om #bolyst hver dag i sosiale medier. Sør-Varanger Utvikling ønsker å skape bolyst ved å initiere aktiviteter som gjør det spennende og interessant å bo i Sør-Varanger, og ikke minst aktiviteter som gjør det spennende og interessant å flytte til Sør-Varanger. I november gjør vi nettopp det ved å igjen arrangere Nord-Norges største innovasjonsfestival her i Kirkenes: ICE Innovasjonsfestival! 

ICE står for innovation, community og entrepreneruship. Innovasjon, samfunn og entreprenørskap, på godt norsk. ICE er et av Sør-Varanger Utvikling sine verktøy for å snu demografien. Vi har som mål å få til mer innovasjon og entreprenørskap i nord, med Kirkenes som sentrum. Det er stort og hårete, og for noen kanskje overfladiske, mål. Men hva betyr det egentlig? Jo, det betyr at vi skal jobbe for at det lokale næringslivet skal vokse og bli mer konkurransedyktig. Vi vil at bedriftene her i Sør-Varanger skal bli mer robuste, slik at vi kan stå imot og overleve kriser som pandemi og krig og det som fremtiden måtte bringe. Det betyr også at vi ønsker å tiltrekke oss flere gründere som vil starte og drive sine virksomheter her, slik at vi får et mer variert næringsliv og flere bein å stå på. Dette gir det etablerte næringslivet flere leverandører og nye løsninger, slik at de igjen utvikler seg sammen med entreprenørene. Et mer variert næringsliv vil dessuten gjøre det mer attraktivt for våre unge lovende å komme hjem igjen etter endt utdanning, for her hjemme er det veldig mange kule, spennende jobber å søke på.  

ICE startet som en 24-timers innovasjonsfestival i månedsskiftet mai-juni 2019, der vi samlet 60 kreative mennesker i Kirkenes for å løse en samfunnsutfordring. Vi var lei av typiske konferanser med lange taler, store ord og lite handling: Vi ønsket å få deltakerne til å faktisk gjøre noe. I dag, tre år senere, har ICE blitt et aldri så lite (stort!) univers av aktiviteter. Innovasjonsfestivalen er fortsatt en av hovedaktivitetene, og muligens høydepunktet i alt arbeidet som har med ICE å gjøre, men vi snakker ikke lengre om 60 deltakere – vi snakker om 500 deltakere. Innovasjonsfestivalen får stadig mer oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.  

ICE Innovasjonsfestival er delt inn i fem spor: ICE Arctic Innovation Challenge, Arctic Start Up, Experience the Arctic, Creative North, og ArcTech – The next big thing. Hvert spor er har et unikt program som foregår i parallelle seksjoner. Som deltaker kan du velge å følge et spor hele veien, eller hoppe litt i mellom. På den måten klarer vi å ta i bruk større deler av kommunen, og i framtiden skal enda flere involveres.  

Vi skal møtes, vi skal lære, og vi inspireres av hverandre. Vi skal snakke, vi skal lytte, og vi skal utvikle løsninger for framtiden. Sammen. 

Samarbeid og samskapning er to nøkkelord for oss og for ICE. Sør-Varanger Utvikling knytter til seg stadig nye samarbeidspartnere. Samtidig som vi jobber sammen med partnere vi har hatt over tid, der vi ser at partnerne har kompetanse og nettverk vi ikke har, og et samarbeid vil være gunstig og fordelaktig for å nå våre mål. Barentssekretariatet har vært vår gode samarbeidsparter helt fra begynnelsen av ICE. Sammen er vi sterkere, og sammen klarer vi å levere bedre resultater.  

Under innovasjonsfestivalen ønsker vi at det lokale næringslivet skal knytte til seg nye samarbeidspartnere, gjerne regionale, nasjonale eller internasjonale. I år vil særlig finske miljøer være representert, men vi har også deltakere fra USA, Danmark og Nederland, for å nevne noen.  

Sør-Varanger Utviklings visjon er å skape et attraktivt samfunn med vekstkraft. For å få dette til, jobber vi blant annet med ICE, men vi jobber også med prosjektet «Høyere utdanning i Sør-Varanger». Gjennom disse prosjektene forsøker vi å snu demografien. Vi forsøker å skape bedre tilgang til den utdanningen vi trenger, samt trekke til oss studenter utenifra. Vi vil legge til rette for at vi får tilgang til utdanning innen teknologi, entreprenørskap og innovasjon, som kan være med på å eskalere utviklingen i regionen vår. Kombinasjonen av mer utdanning og kompetanse og mer innovasjon og entreprenørskap mener vi er løsningen for å skape et attraktivt samfunn, og det som vil snu demografien på hodet. En slik satsning er noe alle vinner på; flere ansatte, flere kunder, flere tilbud. Men skal vi få dette til, er vi avhengig av at alle deltar i arbeidet. 

Ønsker du å være med å utvikle Sør-Varanger og hele Nord-Norge? Da bør du ta del i ICE Innovasjonsfestival i Kirkenes 10.-11. november. Du trenger ikke være gründer eller investor, men du må ha et ønske om å engasjere deg i samfunnsutviklingen i nord.  

Som deltaker på innovasjonsfestivalen er du med å skape framtiden, for deg selv, dine barn, barnebarn og så videre. Derfor spør vi: Hvorfor skal du ikke melde deg på ICE Innovasjonsfestival? 

Meld deg på HER!

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet