Ledig stilling som prosjektleder for Kystutviklingssenter

Kystutviklingssenter: Det handler om Norge!

Arbeidsgiver: Sør-Varanger Utvikling

Stillingstittel: Prosjektleder

Frist: 08.01.2023

Ansettelsesform: Fast

Distriktene er en ekstremt viktig ressurs for AS Norge. Vil du være med på å sette dagsorden gjennom en helt ny pilot, forankret hos statsråden i Kommunal- og distriktsdepartementet?

Sammen med et faglig sterkt team i Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) og våre samarbeidspartnere ved NTNU og High North Development Group (HNDG), søker vi deg som ønsker å være med og realisere et unikt prosjekt!

I statsbudsjettet for 2023 bevilget regjeringen 3 millioner kroner i oppstartsmidler til en pilot på et Kystutviklingssenter i Kirkenes. Det langsiktige målet med pilotprosjektet er å etablere et nettverk av slike sentre langs hele kysten fra nord til sør. Hensikten med kystutviklingssentrene er å bidra til å utvikle nye næringer langs kysten, skape nye arbeidsplasser, motvirke fraflytting, øke tilflytting og finne ut hva som er unikt og attraktivt med et lokalsamfunn. Piloten er tett koblet til de andre innovasjonsprosjektene SVU jobber med, og har ambisjon om å bli en bærebjelke for framtidig distriktsutvikling for hele Norge.

I SVU jobber vi for muligheter og vekst i regionen vår. Vi bidrar til å øke robusthet i næringslivet og bærekraftig verdiskaping. SVU ble etablert i 2016 og er Sør-Varanger kommunes omstillingsselskap. Vi tror genuint på at samarbeid, gode nettverk, kompetanse. og brennende entusiasme er det som skal til for å lykkes. I Kystutviklingssenteret, som har fokus på Øst-Finnmark, må du evne å balansere fokuset mellom det lokale, nasjonale og internasjonale – og vi garanterer en spennende reise for rett person.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og gjennomføring av Kystutviklingssenter-piloten for Øst-Finnmark.
 • Videreutvikling og gjennomføring av formål, handlingsplan og tiltak for pilotprosjektet.
 • Sikre permanent finansiering av kjerneaktiviteten i senteret.
 • Tett samarbeid med kjernepartnerne i piloten.
 • Utvikle, revidere og etablere relevante nye prosjekter med studenter, partnere og nettverk.
 • Utarbeidelse- og gjennomføring av handlingsplan og tiltak knyttet til prosjektet.
 •  Kontakt og samarbeid med offentlige aktører og virkemiddelapparatet, inkludert kommune, fylkeskommune, departementer, Innovasjon Norge, Siva, osv.
 • Koble pilotprosjektet med regionalt, nasjonalt og internasjonalt nærings- og samfunnsliv, og sikre samspill med SVUs øvrige prosjektportefølje

Arbeidsoppgavene kan endre seg underveis i takt med utvikling av pilotprosjektet.

Vi søker deg som:

 • Har en lidenskap for samfunnsutvikling og virkelig ønsker å bidra til å skape aktivitet, vekst og utvikling i lokalsamfunn.
 • Har høyere utdanning og/eller relevant arbeidserfaring innen prosjektarbeid, samfunnsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.
 • Er mer relasjonsbygger og gjennomfører enn prosjektutvikler, men som også forstår hva som skal til for å utforme og realisere et prosjekt.
 • Har interesse for teknologi og evner å se hvordan teknologi passer inn i et større bilde og kan brukes som et verktøy – men du trenger ikke å være ekspert på selve teknologien.
 • Har god forståelse av funksjonene til virkemiddelapparatet, akademia og næringsliv – samt hva som driver innovasjon og entreprenørskap.
 • Synes det er spennende å koble problemer med løsninger samt løsninger med problemer.
 • Er en nettverksbygger som helst allerede har både nasjonale og internasjonale nettverk.
 • Er initiativrik og trives med å jobbe proaktivt for å koble sammen ulike prosjekter for å skape moment
 • Er omgjengelig og liker å jobbe utadrettet i samarbeid med resten av teamet og våre nettverk.
 • Er god til å formulere seg både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Krav til flytende norsk skriftlig og muntlig.

 Personlig egnethet vil vektlegges.

Selv om Kirkenes vil være arbeidsstedet, forventer vi at du som person også evner å ta i bruk hele Øst-Finnmark, og bidra til å koble nærings- og samfunnsliv inn i piloten. Gjennom samarbeidet med NTNU vil du få jobbe opp mot verdensledende kompetansemiljø, mens du i møtet med HNDG vil få jobbe med internasjonale premissgivere innenfor entreprenørskap og innovasjon. Disse miljøene, koblet mot våre regionale miljø, vil være med og skape en ny dynamikk i regionen og derav skape en modell som kan brukes på flere steder i distrikts-Norge. Prosjektstillingen er knyttet til SVUs rolle som utviklingsselskap, og har derfor en foreløpig varighet ut desember 2024 – men vi tror helhjertet på at dette bare er starten på et langt eventyr.

Vi kan tilby:

 • En unik mulighet til å sette ditt avtrykk i historien.
 • En fantastisk jobbmulighet i Øst-Finnmark.
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver i et viktig prosjekt.
 • Gode og faglig sterke kolleger med store nettverk.
 • Et arbeidsmiljø hvor nyskaping og endringsvilje står sterkt.
 • Samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale kompetansemiljø.
 • Alle fordeler som kommer med å jobbe i landets nordligste fylke, inkludert studielån-nedskriving, lave strømkostnader, gratis barnehage fra 2023, for å nevne noen.
 • Lønn etter avtale.

Se www.sprenggrenser.no for å lære litt mer om kommunen vår, samt www.sorvarangerutvikling.no, www.icekirkenes.no og www.iceinnovationfestival.com for å lære mer om SVU og innovasjonsfestivalen ICE.

Om arbeidsgiveren

Sør-Varanger Utvikling (SVU) ble etablert i 2016 og er Sør-Varanger kommunes omstillingsselskap. Selskapet er 100% eid av Sør-Varanger kommune. Vårt arbeid har to sider: 1) Bevilge tilskudd til lokale prosjekter og 2) proaktivt arbeid, herunder egne prosjekter og påvirkning av samfunn, næringsliv og politikk. Både prosjekter vi støtter og jobben som gjøres proaktivt, skal rettes mot å nå våre tre hovedmål:

Bidra til å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser i Sør-Varanger
Bidra til økt robusthet i næringslivet
Bidra til bærekraftig verdiskapning

SVU skal legge til rette for utvikling og sikring av 300 arbeidsplasser. Arbeidsplassene måles gjennom prosjektrapportering, samt årlig oppfølgning av prosjekttilskudd og prosjekter SVU har brukt ressurser på.

Et robust næringsliv og samfunn er tilpasningsdyktig og tar lite skade av enkelthendelser. Et robust næringsliv karakteriseres av høy grad av samhandling, riktig kompetanse, høy innovasjonsevne, balansert demografisk sammensetning og godt økonomisk handlingsrom. Robusthet handler om hvordan et samfunn klarer å omstille og utvikle seg.

Bærekraftig verdiskaping måles gjennom prosjektene som finansieres eller igangsettes. Hvilke bærekraftsmål hvert enkelt prosjekt skal oppfylle, beskrives i prosjektplan og sluttrapport. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, som medfører at selskapet har et HMS-system der miljøledelse er satt høyt på agendaen. I tillegg vil vårt proaktive arbeid særlig fokusere på følgende av FNs bærekraftsmål:4. God utdanning, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst., 9. Industri, innovasjon og infrastruktur, 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, og 17. samarbeid for å nå målene.

Vårt arbeid foregår innenfor følgende innsatsområder:
Infrastruktur og nettverk, Innovasjon og kompetanse, Entreprenørskap.

Nettverk: Facebook LinkedIn

Sektor: Privat

Lederkategori: Fagleder

Sted: Kielland Torkildsensgate 1, 9900 Kirkenes

Hjemmekontor: Delvis hjemmekontor

Bransje: Forskning, utdanning og vitenskap,HR, organisasjonsutvikling og rekruttering,Konsulent og rådgivning

Stillingsfunksjon: Prosjektledelse

Arbeidsspråk: Norsk

Spørsmål om stillingen henvendes til:

Kontaktperson: Kenneth Stålsett

Stillingstittel: Daglig leder, Phd

Mobil: 958 22 236

E-post: kenneth@svu.as

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet