Prosjekt

Journalistikk i eksil. Fristed Kirkenes

Prosjekteier

The Independent Barents Observer

Kontaktperson

Atle Staalesen
atle@thebarentsobserver.com

Prosjektperiode

01.01.2023 – 30.06.2022

Mål

5 nye arbeidsplasser

Vedtak

Kr. 60.000,-

Det skal jobbes for oppbyggingen av et norsk-russisk samarbeid basert på verdier om pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati.

Beskrivelse fra søker

Barents Observer skal bygge opp en redaksjon for forfulgte russiske journalister i eksil og bidra til å styrke Kirkenes som et attraktivt senter for utvikling av fri og grensekryssende journalistikk. Gjennom ansettelse av uavhengige journalister i eksil utvikler vi et sterkt, internasjonalt miljø for formidling og kunnskapsutvikling om Russland, nordområder og relasjoner mellom landene. Det skal jobbes for oppbyggingen av et norsk-russisk samarbeid basert på verdier om pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati.
Illustrasjonsbilde av journalisme
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet