Prosjekt

Revidering av Masterplan for Sør-Varanger mot 2030

Prosjekteier

Visit Kirkenes Region SA

Kontaktperson

Dag Norum
dn@orinor.no

Prosjektperiode

01.10.2022 – 31.03.2023

Mål

Revidert strategi

Vedtak

Kr. 115.000,-

Reiselivsnæringen i Sør-Varanger står idag overfor andre utfordringer og muligheter som da nåværende strategi ble fastsatt i 2018.

Beskrivelse fra søker

Reiselivsnæringen i Sør-Varanger har vært igjennom 3 krevende som har endret både rammebetingelser, markeds-trender og mulighetsområder. Som et reisemål som har oppnådd marked som bærekraftig reiseliv stilles det krav at “reisemålet skalen langsiktig strategi for reisemålet, basert påen kartlegging av reiselivets ressursgrunnlag, og som inkluderer samfunnsøkonomiske, kulturelle, klima-og miljømessige muligheter og utfordringer, og som bidrar til god besøksstyring. Strategien måvære offentlig tilgjengelig.” Reiselivsnæringen i Sør-Varanger står idag overfor andre utfordringer og muligheter som da nåværende strategi ble fastsatt i 2018. Vi ønsker derfor å gjennomføre en åpen prosess fram mot en revidert strategi som legges fram for kommunestyret mars 2023.
Illustrasjonsbilde av Kirkenes
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet