Øst-Finnmark Kunnskapssenter – det er nå det skjer!

Som motor og megler for kompetanse til regionen vår, skal Øst-Finnmark Kunnskapssenter (ØFK) være en pådriver for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeids- og næringsliv. Kunnskapssenteret skal skape møteplasser for de som studerer i regionen vår, være en aktiv rekrutterer til studier, samt bygge opp om eksisterende tilbud og strukturer.

Kunnskapssenteret vil virke som en samfunnsutvikleraktør og koble arbeids- og næringsliv, utdanningstilbydere og mennesker i regionen sammen. På denne måten blir ØFK en pådriver for utvikling og tilførsel av nødvendig kompetanse til regionen. Fokus for Øst-Finnmark kunnskapssenter vil være på samfunnsutviklende kompetansetilbud som bidrar til økt vekst og innovasjon.

Den 09.12. møttes ordførere fra Tana, Vadsø og Sør-Varanger og fylkesråd for kunnskap og integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune som styret i Øst-Finnmark Kunnskapssenter. Dette markerte starten på opprettelsen av tre likeverdige lokasjoner; Tana, Kirkenes og Vadsø, som skal jobbe for å øke tilgjengeligheten for studier i hele regionen. Vi tror dette vil ha en enorm ringvirkning for regionen og har allerede gjort oss noen erfaringer gjennom Kompetansepilotprosjektet «Høyere Utdanning Sør-Varanger» (HUSV), Tana Studiesenter og Vadsø Studiesenter. Det er prøvd ut ulike modeller for tilpasset utdanning og vi er i gang med flere spennende utviklingsprosjekter med fokus på utdanning og utvikling i samspill. Disse erfaringene tas med i det videre arbeidet med mål om å tilføre Øst-Finnmark både kompetanse og mennesker.

Dette skjer som en følge av at Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse den 4. juli i år innvilget 4 millioner kr til etablering av Øst-Finnmark kunnskapssenter (ØFK). Med Sør-Varanger Utvikling (SVU) i spissen går Sør-Varanger-, Tana- og Vadsø kommune, samt Troms og Finnmark fylkeskommune inn med midler og står sammen om utvikling av senteret.

Det er bred tilslutning til denne satsningen der Troms og Finnmark Fylkeskommune har vært helt sentral; men like viktig er det at Øst-Finnmarkrådet, Vardø næringsforening, Vadsø næringsforening, Tana og Nesseby Næringsforening, Kirkenes næringsforening, Nordkyn Næringsforening, Orinor, , Linken næringshage, Sapmi næringshage, , Hermetikken kulturnæringshage, Nibio, NHO Arktis, NTNU, UiT, CHNL og Fagskolen i Nord har inngått samarbeidsavtale med ØFK.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet