SVU nyhetsbrev 20

Vår kommentar:

«Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet». SVU har aldri blitt satt opp til å skape og sikre arbeidsplasser, men vi skal bidra til at dette skjer. Bevisstgjøring rundt dette er nødvendig, for det er vesensforskjell i begrepene – og forskjellen gir grunnlag til misforståelser. Det er helt tydelig og opplagt at vi ikke har mandat til å pålegge noen å ansette, utvikle eller delta, men vi skal alltid invitere inn og åpne for samarbeid. Det kan vi bare gjøre via en jobb der vi bidrar.

SVU har blitt sterkt oppfordret til å se på muligheter for å bevare kompetansen som eksisterer i selskapet og hvordan vi kan ta en ny rolle. Derfor har vi revidert vår strategi, og vi flytter sammen med Orinor til nothing hill (det gamle sykehuset). Der møter vi flere oppstartsselskaper; som Snappy AS, Solhaug Maritime, Finnmark Productions, Cibus Maris og Kero Fish, samt et lite – men meget dyktig kunstnermiljø. Viste du at Silje Figenschoug er på de fremste scenene i Norge? I tillegg er etablerte aktører som Fagskolen i Nord, HNDG, TFFK samferdsel og HERO i bygget. For SVU sin del går vi nå fra å leie en «vanlig kontorplass» til å bli en av premissgiverne verktøy for utvikling. Mulighetene som skapes igjennom «nothing hill» ser vi bare starten av. Et eksempel på hvordan bygget allerede brukes til å åpne for oppstartsselskaper er når Kero Fish få retablere seg kostnadsfritt, og derav får en tryggere oppstart – men også tilgang på å utvide sitt nettverk. SVU og Orinor kommer til å fylle bensin på dette bålet igjennom sine prosjektsamarbeid, slik at vi om kort tid har en rekke nye aktører som ønsker å være en del av dette miljøet. En annen mulighet ligger i boligkomplekset, der eierne er i gang med å etablere en stiftelse for å tilby studenter kort og langtidsleie – til en særdeles hyggelig pris.

Det er nettopp de muliggjørende egenskapene i bygget og de samarbeidene SVU jobber fram, som gjør at en så viktig aktør som NTNU går inn et aktivt partnerskap med oss. Det er også en viktig grunn til at et av Europas fremste innovasjonsmiljøer, Finest Bay Area Development Oy i Helsinki, vil jobbe opp mot oss. I flyttingen får vi tilgang på vesentlig større arealer, auditorium og klasserom – og koblinger mot ytterligere fagmiljøer. Det ligger i sakens natur at vi skal sikre at samarbeidsflater, synergier, resultater og effekter kommer hele regionen til gode. Gitt de problemstillingene vi står ovenfor, med en potensiell demografisk kollaps, er det utvilsomt at det er behov for annerledestekning for å tiltrekke nye innbyggere til vår kommune. Viktig nok, dette går på ingen måte på bekostning av det etablerte og oss som er her – men vi trenger begge deler.

De som frykter tomme lokaler i Næringsparken kan puste lettet ut. Når Orinor og SVU flytter drar det 12 stykker ut av kontorene, mens det flyttes mer enn 30 personer fra det gamle sykehuset. Disse fordeler seg over «Brunosten» og «Næringsparken» i sentrum. Med andre ord, på kort sikt flytter det flere inn i sentrum enn ut. Over tid vil disse aksene i byområdet knyttes i hop. I uke 17 har vi en rekke arrangement vi håper å se deg på – følg oss på Facebook, eller se på tavla i lokalavisa for innhold og tidspunkt.

Hva gjelder omstillingsmidler og bruken av disse, så må det nevnest at SVU har til nå hentet ca 20 millioner kroner i tillegg til omstillingsmidler i omstillingsperioden, og vi er godt rigget for å fortsette en slik tilnærming. Når dette skrives er vi med i en rekke prosjektsøknader rundt om, der våre arbeidspakker har en verdi på ca 13 millioner. Nå forventer vi på ingen måte at alle prosjektene går inn, men det sier noe om hvordan vi jobber for å skape nettverk og muligheter – for med i prosjektene må vi ha lokale og regionale aktører. Eksempelvis var vi denne uka med og sendte inn en EU-søknad. Det var nyttig læring og potensielt en start på å knytte Oulo-aktører mye tettere på Kirkenes, med tilhørende eksplisitt finansering.

Usikkerheten preger lokalsamfunnet på mange måter. For vår del er det ekstremt viktig å jobbe med de sakene vi faktisk kan gjøre noe med. Omstillingsperioden har vart lenge, og det vil fortsette i uoverskuelig framtid. Peter Drucker regnes som en av «skaperne» av lederskapsfeltet, og en av hans kraftsalve var «innover eller dø». Dette er viktig for oss alle, vi må stadig videre for å holde tritt med store og små utviklingstrekk, nye lover og regler, endrede kundebehov, nye konkurrenter og alt som påvirker vårt virke. SVU er godt posisjonert og motivert til å være med å dra dette lasset videre.

Fremtiden til Sør-Varanger samskaper vi best lokalt!

Kenneth Stålsett

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet