Nordnorsk havvindsenter i Kirkenes

Skrevet av prosjektleder i Kystutviklingssenteret, Ole Øvretveit

Sør-Varanger har ikke bare de geografiske og industrielle forutsetningene, regjeringen har forpliktet seg til vekst og omstilling i Øst-Finmark. Med det er også det politiske mulighetsrommet her. Dette er en fantastisk mulighet for hele regionens næringsliv, det være seg etablerte industriaktører – som har de beste forutsetninger for å levere- og framtidige og nye aktører. Et havvindprosjekt vil løse ut omfattende investeringer i infrastruktur og store kompetansebehov. Derfor er også ambisjonen om er nordnorsk havvindsenter helt sentral.

Våren 2023 lanserte Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt oppdaterte kart for havvind-anlegg med en rekke nye felt. To av disse, Nordavind A & B ligger i Barentshavet. Ett ligger like nordøst for Kirkenes, det andre noe lenger vest. Med fordelaktige vær- og dybdeforhold er området konkurransedyktig. En utfordring for en eventuell utbygging vil være nettkapasiteten i Finnmark. I NVEs analyse er det forventninger om at industrielle nyetableringer i fylket vil kreve at nettet blir utvidet.

Dersom en omfattende havvindutbygging skal bli en realitet vil det kreve en land-base med både areal og industri. Kirkenes har spesielle forutsetninger for å lykkes med dette. På den ene siden er Varangerfjorden skjermet for vær, har god dybde og store areal på landområdene rundt fjorden. På den andre siden har Kirkenes med sin rike bergverks- og verfts-historie den industrielle kompetansen som trengs for å være vertskap for en utbygging av denne størrelsesorden. Kirkenes havn arbeider med å omstille havnevirksomheten til internasjonal godstransport, og industri for havvind vil være en utmerket parallell virksomhet og en viktig driver for utbygging av infrastruktur i havnen i en tid med sterkt behov for ny virksomhet i regionen.

Historien til tross er Sør-Varanger kommune i en svært utfordrende situasjon. De siste tiårs nedlegginger og fraflytting har blitt ytterlige forsterket av konsekvensene av krigen mellom Russland og Ukraina og sanksjonene som fulgte. Sterke krefter både lokalt og nasjonalt har vært klar på at et livskraftig Kirkenes er viktig av flere grunner og at de vil jobbe for å styrke byens stilling. Et livskraftig Kirkenes fordrer nytenking og reorientering.

Kirkenes er i omstilling til en næringsstruktur der bærekraft, kompetanse og teknologi er i sentrum. En offshore vind-satsing passer særs godt inn i et slikt bilde og etter initiativ fra Kirkens Havn og Kystutviklingssenter/Sør-Varanger Utvikling blir det nå jobbet med å etablere et nettverk med industri- og kompetanseaktører med mål om å bli en Nordnorsk havvind-klynge. Som ledd i denne prosessen vil Aker Offshore Wind tar med seg Eksfin, Innovasjon Norge og Achilles i sitt Offshore Wind Roadshow til Kirkenes 20. juni. De har reist gjennom hele Norge med dette Roadshowet, og skal avslutte det i Kirkenes. Dette i samarbeid med Kirkenes Havn, Kystutviklingssenteret og Sør-Varanger Utvikling.

Havvind vil trolig også bli bygget utenfor kysten av Nord-Norge. Der de relevante industri-, kompetanse- og politiske aktørene jobber målrettet sammen er mulighetene størst for at utbygging vil skje. Vi jobber for at dets skal skje i Kirkenes!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet