Bilde av unge, arktiske gründere under ICE Innovation Festival 2022

Får millioner for å satse på unge, arktiske gründere

Sør-Varanger Utvikling AS er stolt av å kunngjøre at vi har mottatt støtte til vårt seneste prosjekt ICE Arctic Youth Community, med det formål å styrke den neste generasjonen av arktiske gründere. Dette spennende initiativet er et samarbeid med Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) og har som mål å fremme økonomisk utvikling, innovasjon og bærekraft i Arktis-regionen. Prosjektets totale verdi er 2,4DKK og Sør-Varanger Utvikling mottar 400.000DKK per år i 3 år til å gjennomføre aktiviteter og tiltak.

Visjonen til ICE Arctic Youth Community er å etablere et dynamisk økosystem som fremmer og styrker unge gründere i Arktis, og som utnytter deres potensial til å drive positiv endring og bidra til regionens bærekraftige utvikling. Gjennom samarbeid, mentorordninger og tilgang til nødvendige ressurser, har samfunnet som mål å frigjøre kreativiteten og gründerånden hos unge mennesker i Arktis. Prosjektleder Maja Kruuse, SVU

ICE Arctic Youth Community retter seg spesielt mot FNs bærekraftsmål (SDG), med hovedfokus på mål 8, 9 og 17. Gjennom disse målene ønsker vi å fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, stimulere innovasjon og styrke partnerskap for bærekraftig utvikling.

Ved å tilby en rekke nøye utformede programmer og initiativer, vil ICE Arctic Youth Community møte de unike utfordringene og mulighetene som unge gründere står overfor i Arktis. Våre tiltak inkluderer mentorordninger, tilgang til finansieringsmuligheter, kapasitetsbygging gjennom workshops og nettverksarrangementer. Gjennom koblingen av aspirerende gründere med etablerte forretningsledere, investorer og eksperter, vil vi skape en atmosfære som fremmer kunnskapsoverføring og støtter vekst og suksess.

En avgjørende faktor for suksessen til ICE Arctic Youth Community er vårt nære samarbeid med NORA, en anerkjent organisasjon dedikert til fremme av samarbeid og bærekraftig utvikling i Nordområdene og Arktis-regionen. NORA’s støtte og ekspertise vil være avgjørende for å realisere våre initiativer og forsterke deres innvirkning i hele Arktis.

ICE Arctic Youth Community vil være lokalisert på Nothing Hill i Kirkenes og vil danne rammen rundt alle aktiviteter i prosjektet. Som en integrert del av Triple-E-campusen vil ICE Arctic Youth Community tilby dedikerte rom og skreddersydde ressurser for å støtte og styrke den neste generasjonen av arktiske gründere.

En av de viktigste suksessfaktorene for å skape et levende gründermiljø på Nothing Hill er å bygge sterke nettverk med unge gründere fra andre lander. Vi må omfavne mangfoldet og dra nytte av de unike perspektivene og erfaringene de bringer med seg. Gjennom samarbeid og kunnskapsutveksling kan vi skape en dynamisk og innovativ atmosfære som vil inspirere og styrke våre arktiske gründere til å utvikle bærekraftige løsninger og drive positiv endring i Arktis og verden. – Prosjektleder Ronny Eriksson, High North Development Group.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet