SVU nyhetsbrev 21

Vår kommentar:

Ute har det vært sommer og sol, mens det lokalt henger noen mørke skyver over horisonten. I forrige uke har Kimek varslet oppsigelser av opptil 30 personer. Nok en gang er samfunnet rammet av ytre omstendigheter. Sanksjonspolitikken kan – og mest sannsynlig vil – medføre direkte bråstopp i lokalt næringsliv. Førstelinjen av bedrifter som handler direkte med russiske aktører er de som rammes knallhardt. Dialogen med statlige myndigheter har vært tett helt fra innledende møter med ministre, LO, NHO og flere den 16. mai. Krisepakken som har kommet via revidert statsbudsjett gir rom for tro på framtiden, men de lokale bedriftene opplever at det ikke bidrar til den umiddelbare situasjonen.

Det er flere som har stått på med innspill og notater i denne perioden, og min subjektive forståelse er at innspillene totalt har vært temmelig overlappende og sendt et tålelig likt budskap. Det er behov for umiddelbar bistand mot de som rammes, investeringer i infrastruktur, bistand inn mot planverk, satsning på utdanning og kompetanse, samt direktemidler via næringsfond og Innovasjon Norge som kan bidra til at næringslivet kan utvikle seg. Utover fellesmøtene har SVU har hatt særmøter med to statssekretærer og departement, samt vært i tett dialog med disse igjennom prosessen. Vi har forsøkt å være brede i omfang, men konkrete i våre innspill. Både kortsikte, mellomliggende og lange perspektiv har vært løftet fram. Summen av innspillene har blitt satt sammen i et helhetlig dokument, som også var etterspurt fra den nasjonale politiske ledelse. Disse innspillene bygger i sin helhet på det arbeidet som vi gjorde i 2022 sammen med SVK, Orinor og Kirkenes Næringsforening.

Vi opplever at vi har blitt tatt på alvor på flere av punktene som ligger tett mot det vi jobber med. Samtidig, ingenting kommer av seg selv – vi må stå på for å skape den framtiden vi ønsker. Det positive er at virkemiddelapparatet er godt mobilisert og rigget – og klare til å gå i dialog med næringsaktørene. Selv om vi også ba om investeringer i større prosjekter som kan bidra til å gi fart til lokalt næringsliv er det få slike rett framfor oss. Det er blant annet derfor vi har tatt initiativ til havvindseminaret nå 20. Juni; Vi ønsker å åpne flere mulighetsrom. Personlig er jeg skuffet over at vi ikke fikk svar på visningskonsesjonen, som har hengt i direktorat og departement siden 2017. I juni i fjor ble det sagt at et svar er rett rundt hjørnet. Akkurat det hjørnet viser seg å være langt. Likeså har vi fått tydelige beskjeder om at regjeringen jobber med å se på hvordan de kan bistå Sydvaranger, de har skjønt at det er behov for større satsinger knyttet til havn, havbruk og krafttilgang og de vil ta med seg disse problemstillingene i arbeidet de neste to årene. De gledelige nyhetene om at intensivberedskapen nå endelig er løst er på sin plass. At Pasvik får nytt basseng og at staten tar ansvar for miljøforurensningen i Bugøynes må vi også se på som særdeles bra, og det er veldig kjekt at regjeringen også ivaretar kulturnæringen via Pikene på broen.

Som et ledd i vår strategi har vi lagt ekstra trykk på dette med utdanning. Vi opplever at dette har blitt hørt og fulgt opp særdeles godt. Vi ba om utdanningspakker som bidrar til at landselsuniversitetene og fagskolene får styrket seg. I pakken pekte vi på blant annet turisme, entreprenørskap, beredskap og teknologiske utdanninger som ingeniør, spillutvikling og spilldesign. Det er nettopp disse utdanningstilbudene som er levert fra regjeringen. Jeg er også trygg på at UiT har spilt inn tilsvarende studietilbud i sine dialoger med departementene. Vi ser fram til å kunne samarbeide med dem via Øst-Finnmark Kunnskapssenter (ØFK), og bidra til at vi får en solid studentmasse i Sør-Varanger. Slik vi forstår det får ØFK også et viktig oppdrag med å mobilisere og kjøpe inn flere fagskoletilbud via de 2.5 millionene som ble tildelt hvert år fra 2023-2026. I dette bildet er det verdt å nevne at ØFK også fikk tilført nesten en million kroner via søknadsarbeid uken i forkant av krisepakken. Studiesatsningen vil komme hele samfunnet til gode, og bidra til at vi får et effektivt verktøy for å rekruttere og trekke unge mennesker hit. Slik vil studieløpene bistå til at næringslivet kan rekruttere, videreutvikle seg og sikre framtidens arbeidsplasser. At regjeringen velger å gå i dialog, lytte og dernest satse så tung på utdanning viser at de har tillit og troa på det arbeidet SVU legger ned, det setter vi stor pris på.

Forrige uke, med 30 oppsigelser, var et mørkepunkt i vår lokalhistorie. Samtidig, som direktør Bård Gamnes i Barel sa i Sør-Varanger Avis: “vi må ikke glemme lyspunktene”. Et av disse lyspunktene er den fantastiske utviklingen som har vært på Sandnes og Bjørnevatn skole, der elevene vant NM-gull og fikk en andreplass i nordisk mattekonkurranse. Det er jeg stolt av at SVU har vært med på. Selv om det kanskje tar litt tid før disse unge supertalentene tar viktige arbeidsplasser i samfunnet, er det like viktig at vi i det kortsiktige mørke bildet også evner å slå på langlysene. Vi har alle muligheter til å få til mer, og det skjer stadig positive bevegelser. Følg oss på sosiale media for å få kjappe oppdateringer om hva vi jobber med i vår hverdag!

Så selv om det er mørkt i dag:

Fremtiden til Sør-Varanger samskaper vi best lokalt!

Kenneth Stålsett

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet