1,4 millioner til grønt entreprenørskap for kvinner i nordområdene

Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) har gleden av å kunngjøre det spennende prosjektet “GENGREEN – Styrking av grønt entreprenørskap for kvinner i nordområdene. Prosjektet, finansiert av det europeiske Interreg Aurora-programmet, har som mål å støtte og utvikle grønt kvinnelig entreprenørskap i de nordiske lande. Prosjektet har en total verdi på 1 012 847 EURO og SVU er ansvarlig for en arbeidspakke med en verdi på 280 000 EURO. Igjennom prosjektet får SVU tilført ca 1 400 000 kroner over tre år.

GENGREEN-prosjektet har en ambisiøs visjon om å styrke kvinnelige gründeres rolle i den grønne omstillingen, samtidig som det bidrar til økonomisk vekst, sosial utvikling og økologisk bærekraft. Gjennom et tett samarbeid mellom regionale og internasjonale aktører vil prosjektet etablere fem «Cross-border Living Labs» i Finland, Sverige og Norge (Kirkenes) og tilby fire hovedmoduler for online opplæring i forretningsdrift, bærekraft, innovasjon og internasjonalt samarbeide.

– Sør-Varanger Utvikling AS er stolte av å være partner i GENGREEN-prosjektet,” uttaler Maja Kruuse, prosjektleder fra Sør-Varanger Utvikling AS. Vi ser et enormt potensial for grønt entreprenørskap i våre regioner, spesielt blant kvinner. GENGREEN vil gi kvinner muligheten til å utvikle seg som drivkrefter for endring, skape nye bærekraftige bedrifter og bidra til det grønne skiftet.

Prosjektet har et sterkt fokus på økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. GENGREEN skal bidra til å løse miljøutfordringer, fremme livskraftig økonomisk og sosial utvikling, og skape sysselsettingsmuligheter i nordområdene. I prosjektperioden vil bli gjennomført ulike aktiviteter, opplæringsmoduler, workshops, og nettverk for å støtte deltakerne i å utvikle og forbedre sine grønne virksomheter.

Partnerskapet GENGREEN består av ni dedikerte organisasjoner som representerer ulike områder innen høyere utdanning og forskning. Disse inkluderer University of Helsinki Ruralia Institute som leder GENGREEN, Karelia University of Applied Sciences (LUAS), Centria University og Luleå University of Technology (LTU). I tillegg er det med regionale og lokale utviklingsbyråer som Into Seinajoki, Liiveri og ICE Kirkenes. Videre er det en Arctic Economic Council (AEC), samt Inari kommune.

– Sør-Varanger Utvikling AS ser frem til å samarbeide med våre internasjonale partnere i prosjektet og bidra til å skape en inkluderende, nytenkende og grønn region, sier Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling AS. Vi oppfordrer kvinner i våre regioner som er interessert i grønt entreprenørskap til å delta i prosjektet og ta del i de unike mulighetene som GENGREEN tilbyr. Vi skal også sikre at prosjektet knyttes opp mot pågående aktivitet, slik at lokalsamfunnet og regionen får maksimal nytte av det hele. I tråd med vårt samfunnsoppdrag viser teamet i SVU at vi er i stand til å hente inn ytterligere kapitalt, nettverk og aktivitet til kommunen. Dette prosjektet vil alle de som ønsker å involvere seg få mye ut av – også det eksisterende næringsliv.

Sør-Varanger Utvikling AS vil jobbe aktivt for å sikre god kommunikasjon med interessenter, målgruppen og prosjektpartnerne. Vi ønsker å oppnå en toveis kommunikasjon og invitere til deltakelse og engasjement fra lokalsamfunnet, sier Maja Kruuse. Vi vil også arbeide med å bygge nettverk, skape synergier og samarbeide med andre relevante prosjekter og organisasjoner for å maksimere prosjektets innvirkning og bærekraft. GENGREEN-prosjektet representerer en betydelig mulighet for Sør-Varanger og de omliggende regionene til å fremme grønt entreprenørskap, bidra til bærekraftig utvikling og skape en positiv innvirkning på samfunnet. Sør-Varanger Utvikling AS ser frem til å lede den lokale arbeidspakken for dette viktige initiativet og samarbeide med våre nye partnere for å realisere prosjektets mål. Arbeidet vil frontes under entreprenørskapsmerkevaren ICE.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet