SVU nyhetsbrev 22

Vår kommentar:

Ifølge kalenderen er sommeren på vei mot avslutning, men været tilsier noe helt annet når dette skrives. Da passer det godt med en skriftlig oppdatering. I tråd med at tempoet ellers i samfunnet gikk ned, avviklet også teamet i SVU sine ferieuker – slik at vi er toppladet til en travel høst.

Helt stille har det ikke vært. I sommer har vi først og fremst hatt mye aktivitet i Sør-Varanger UNG. Dette er en møteplass for aldersgruppen 18-36 år, finansiert av Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge. Vi har hatt to flinke personer (Aslak Storheim og Matilde Mørk) til å drive aktivitetene i prosjektet fram, mens det har vært ledet og planlagt fra vårt unge talent Ane. Jeg er stolt over engasjementet som er skapt her og hva de får til – og det i et prosjekt jeg i mitt stille sinn tenkte «trenger vi dette» da det ble satt i gang. Læringen, som det ofte er, var å gi de som har ideen en sjanse til å teste – også evaluere i etterkant, ikke drepe initiativet i forkant. Slik får vi testet tanker og hypoteser, og lært og utviklet oss mens vi jobber. Prosjektet har vært hyppig omtalt i media, og beskrives som en av nøklene til at mange av tilflyttere trives vesentlig bedre i kommunen – og ønsker å bli her. Vi må naturligvis jobbe for å sikre at dette ikke blir en «greie for tilflyttere», vi må framover få flere «lokale» med – det er en utfordring vi tar på strak arm! Prosjektet er et direkte svar på ønsket om møteplasser, nettverk og en følelse av at noe skjer – uten at det er i formelle og forpliktende arenaer.

De store næringssakene dreier seg naturligvis om konsekvensene av sanksjonene mot Russland, samt de gledelige nyhetene om at Kimek får gjort ferdig båten, og ikke minst spenningen rundt Sydvaranger sine mulige oppkjøpere. I tillegg kan vi glede oss over at Alta Motorsenter endelig får kommet i gang i egnede lokaler. Veien til målet har ikke vært enkel for dem, men at de ikke har gitt opp og valgt en annen lokasjon viser at de har troa på kommunen. Kan det tenkes at vi lokalt også må få litt mer av den troen?

Barel ansetter «stort», og reiselivet forbereder seg på en hektisk sesong. Det er mye på gang i Sør-Varanger, og ting tar tid, men “den som sår skal høste”. Når vi nå står litt skjelvende på grunn av situasjonsbildet med sanksjonspolitikkens konsekvenser, og derav ønsker ei ny retning, er det lett å glemme at samfunnet har hatt noen heftige runder med sanksjoner, konkurs, covid-19 – før krigen i Ukraina bare gjorde vondt verre. Dog, i alle disse periodene har det vært noen som ønsker utvikling – jeg håper vi får se voldsomt mye mer fra disse ulike bedriftene! Kraftpakken som kom fra Regjeringen denne uka kan jeg for lite om til å uttale meg veldig fornuftig rundt. Debatten er brennhet, og spriker i alle retninger. Det er vanskelig å tro at siste ord i denne saken er sagt. Dog, skal dette gjennomføres vil jeg tro at våre folkevalgte også legger opp til at havvindskonsesjonene i vår region skal forseres og settes i aktivitet – det vil i alle fall bidra til et industrieventyr uten sidestykke.

Havvind kan være en gamechanger for regionen, både på kraftsiden og på næringsutviklingssiden. Seminaret vi hadde i juni var godt besøkt, og ga absolutt en pekepinn på hva som er mulig å få til. Vi har allerede fulgt opp med de første stegene til å lage et «havvindsnettverk», og mer vil følge. Her er det viktig at vi står sammen på tvers av næring og politikk, lokalt og regionalt og dytter på konsesjonsprosessene. Feltene er der, og med sist ukes vedtak om elektrifisering trenger vi kraftproduksjonen.

Dett jobbes hardt i «alle leirer», og gevinstene lar seg realisere på ulike tidspunkt. Et viktig løp er prosjektet «Vår tid er nå» fra Kirkenes Næringsforening. Vi har deltatt med innspill og diskusjoner i kulissene, da mange av tematikkene i prosjektet er saker vi har jobbet/jobber med. Samarbeidet med næringsforeningen er veldig bra – og vi ser allerede resultater av at vi – med flere – går kollektivt går ut. Et eksempel på det er den pakken som kom i juni på 105 millioner etter godt et lokalt samarbeid. Et annet eksempel på et godt samarbeid mellom SVU og næringsforeningen er Kirkenes24, som lanseres straks. Kirkenes24 skal være en kanal for å fortelle gode historier fra kommunen, og bidra til å gi bedre innsikt enn det publikum får i dag. Siden vil det bli mye mer levende enn forhenværende «Sprenggrenser.no» – men også ta med seg den informasjonen som ligger der. Vår kongstanke er at dette skal bli et godt verktøy for å fortelle hva som skjer, og et tilsvar på «det skjer ingenting her» og «Ikkenes». Hvordan vi omtaler lokalsamfunnet har noe å si på hvordan vi oppfører oss, og hvordan andre ser på oss. Det skjer mye i Sør-Varanger, og det ønsker vi å bidra til at flere får med seg!

Det er utvilsomt valgkamp for tiden. Det er alltid interessant, og uansett hvor dette lander er det soleklart at det blir endringer – all den tid dagens ordfører ikke tar på seg en ny periode. Fra mitt subjektive ståsted håper jeg at våre framtidige folkevalgte i enda større grad går i en reell dialog med de aktørene som er involvert i de ulike saker. Jeg opplever dessverre ofte at noe som «sagt på byen» blir stående som en form for fakta, uten at de respektive aktører nødvendigvis har blitt involvert. Personlig er jeg overbevist om at slike dialoger medføre vesentlig bedre prosesser og mindre støy. Selv om en rekke slike møter og informasjonsrunder kanskje tar litt tid, er erfaringene at vi kommer kjappere til gode beslutninger om en slipper alle omkamper. Dialog er selve kjernen i «kommune 3.0», som i stor grad handler om å mobilisere lokalsamfunnet både via innbyggere, frivillighet, næringsliv og offentlig sektor.

Godt valg til dere som stiller, og takk til deres som har stilt i perioden som har vært – der særlig samarbeidet med ordfører har vært viktig.

Fremtiden til Sør-Varanger samskaper vi best lokalt!

Kenneth Stålsett

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet