Arctic Innovation Week 2023

Arctic Innovation Week (AIW) 2023 går av stabelen fra 16. til 22. oktober og er en av Norges største innovasjonssatsinger, med nedslagsfelt i Nordland, Troms og Finnmark.

AIW er en årlig arena hvor næringsliv, akademia, samfunnsaktører og innovasjons- og investormiljøer møtes med en felles visjon om å bidra til å gjøre Nord-Norge til Norges mest vekstkraftige og nyskapende region. Gjennom uken vil vi sammen vise fram skaperkraften i næringslivet, og samtidig aktivere ny innovasjon.

AIW skal inspirere, motivere, skape debatt og oppmerksomhet for næringsutvikling i Nord-Norge og bidra til samtalen om hva Nord-Norge skal levere av varer og tjenester i fremtiden. Målet for Arctic Innovation Week er et mer nyskapende, robust og mangfoldig næringsliv. Dette får man til når flinke folk og gode ideer møtes.

Årets tema er Vippepunktet. Nord-Norge har lenge vært sett på som landets skattekammer, rikt på naturressurser som bidrar til viktige næringer som fiskeri, oppdrett, energi og gruvedrift. Men vi står nå ved et vippepunkt. Vi må anerkjenne at vi beveger oss fra en tid der fokus primært har vært på å utvinne ressurser, til en tid der innovasjon, teknologi og bærekraft er nøkkelen til økonomisk fremgang, velferd og verdiskaping i landsdelen.

– Arenaer som Arctic Innovation Week er viktig for å motivere og inspirere næringslivet i Nord-Norge. Vi har et stort behov for norske bedrifter som tenker nytt og inngår samarbeid, som kan bli suksesshistorier for norsk eksport og bidra til verdiskaping nasjonalt og regionalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

– Vi er glade for å være en del av denne landsdelssatsingen. Det er viktig å vise at det foregår mye spennende også på de mindre plassene i Finnmark. Kirkenes skal arrangere flere arrangement, blant annet et arktisk hackathon, der deltakere flys til Kirkenes fra både inn og utland og skal løse real-time problemstillinger som lokale aktører har satt sammen. Vi tror det kan komme mange spennende løsninger og nye prosjekter ut av dette, sier Sigurd Ravn Arstad, prosjektleder, Sør-Varanger Utvikling – representant for regional ressursgruppe i AIW.

Skal løsningene på flere av verdens utfordringer komme fra Nord-Norge, må vi lete der friksjon og ulike utgangspunkt skaper gnister til innovasjon, drivkraft og helt nye tenkemåter. Derfor arrangerer vi Arctic Innovation Week.

Oversikt over programmet: arrangementer | Arctic Innovation Week 2023

Mer om Arctic Innovation Week; arcticinnovationweek.no

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet