Sør-Varanger Utvikling har oppnådd sine mål; Det må finnes en vei videre!

Evaluering kaller omstillingsprogrammet i Sør-Varanger “nyskapende og vellykket”, og mener kommunen bør finne en vei videre for Sør-Varanger Utvikling. Omstilling Sør-Varanger ble omstillingskommune i 2016 etter at Sydvaranger gruve gikk konkurs i 2015. Kommunen ble tildelt om lag 50 millioner kroner i omstillingsmidler fra Kommunal og distriktsdepartementet (KDD), som daværende kommunestyre besluttet skulle forvaltes gjennom et eget selskap, […]

Sør-Varanger Utvikling har oppnådd sine mål; Det må finnes en vei videre! Read More »