Sør-Varanger Utvikling har oppnådd sine mål; Det må finnes en vei videre!

Evaluering kaller omstillingsprogrammet i Sør-Varanger “nyskapende og vellykket”, og mener kommunen bør finne en vei videre for Sør-Varanger Utvikling.

Omstilling

Sør-Varanger ble omstillingskommune i 2016 etter at Sydvaranger gruve gikk konkurs i 2015. Kommunen ble tildelt om lag 50 millioner kroner i omstillingsmidler fra Kommunal og distriktsdepartementet (KDD), som daværende kommunestyre besluttet skulle forvaltes gjennom et eget selskap, Sør-Varanger Utvikling. Selskapet fikk også noen mål fra KDD som skulle nåes; Blant annet skulle omstillingsprogrammet bidra til arbeidsplasser, skape et robust næringsliv og bærekraftig verdiskapning.

Evaluert av Oxford Research

Resultatene av omstillingen har nå blitt evaluert av Oxford Research, og i forrige uke presenterte sjefanalytiker, Bjørn Brastad, og administrerende direktør, Rune Stiberg-Jamt, deres vurdering av programmet. I rapporten beskriver de følgende funn: 

(…) Evalueringen har vært vanskelig. Siden tilbakemeldingene har spriket og variasjonen har vært stor, er en konklusjon vanskelig å trekke. Satsingen blirbåde geni- og idiotforklart, med noen få stemmer midt imellom. Dermed er det åpenbart at utviklingsprogrammet i begrenset grad har vært samlende for lokalsamfunnet. Samtidig er det vår vurdering at det både har vært nytenkende, utfordrende og skapende i sitt virke. (…)

Mål oppnådd og 40 millioner ekstra

Ifølge rapporten har Sør-Varanger Utvikling (SVU) bidratt til at det er flere bedrifter som er opptatt av omstilling, utvikling og innovasjon. De har også nådd målet om skapte og sikrede arbeidsplasser. I tillegg påpeker Rune Stiberg-Jamt at SVU har bragt inn nesten like mye nye penger til kommunen som de hadde å forvalte i utgangspunktet: 

– Vi vurderer ut ifra forutsetninger, og de hadde et utfordrende utgangspunkt – med nye utfordringer underveis, forklarer Stiberg-Jamt. Men Sør-Varanger Utvikling har evnet å skaffe om lag 40 millioner kroner ekstra i prosjektmidler til kommunen, som kommer i tillegg til de 50 millionene man startet med. Det er vesentlige ressurser, understreker han.

Det må finnes en vei videre for Sør-Varanger Utvikling

Analytikerne ved Oxford Research vurderer det slik at kommunen bør finne en vei videre for Sør-Varanger Utvikling. Det er daglig leder i Sør-Varanger Utvikling helt enig i. 

– Selv om vi har oppnådd målene, ser situasjonsbildet annerledes ut i dag enn det den gjorde i 2016, forklarer Stålsett. Vi er dessverre i en trend hvor unge mennesker søker mot sentrale strøk og blir værende der. Det resulterer i at distriktene først blir et gamlehjem, så en kirkegård. Vi i Sør-Varanger Utvikling har både viljen og ressursene som skal til for å hjelpe snu denne trenden, til å bli et samfunn med puls og et levende bymiljø med aktive, unge mennesker, men vi klarer det ikke alene, så vi håper flere aktører kan komme på banen, avslutter han.

Rapporten

Du kan lese hele rapporten her:

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet