Hvordan søke

Steg 4 – Oppfølgning

Alle eksterne prosjekter Sør-Varanger Utvikling investerer i skal følges opp ved statusmøter underveis i prosjektene. Antall statusmøter vil variere etter prosjektets omfang i tid og kroner, og det vil framkomme av tilsagnsbrevet hvor mange statusmøter som skal gjennomføres. Sør-Varanger Utvikling forbeholder seg retten til holde tilbake, redusere, samt trekke tilbake tilsagnet, dersom søker ikke har …

Steg 4 – Oppfølgning Read More »

Steg 3 – Sende inn søknad

Søknad og vedlegg sendes på e-post til marie@svu.as eller ane@svu.as Sør-Varanger Utvikling ønsker kun å motta elektronisk utfylte skjemaer sendt inn via e-post. Andre former for søknader vil automatisk bli avslått.

Steg 1 – Tilsagnsskriterier

Før du skriver og sender inn din søknad må du lese nøye gjennom tilsagnskriteriene under: TILSAGNSKRITERIER FOR SØR-VARANGER UTVIKLING Sist oppdatert desember 2022 Behandling av søknader   Søknader behandles av styret i styremøter i henhold til årlig møteplan. Møteplan kan sees  på www.kirkenes.no. Styret fatter suverent beslutning om hvilke bedrifter som mottar  prosjekttilskudd, på bakgrunn av en innstilling fra administrasjonen. …

Steg 1 – Tilsagnsskriterier Read More »

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet