Previous
Next

Vi støtter gode ideer i Sør-Varanger!

Prosjekter vi har støttet

First Lego League Øst-Finnmark 2022

Vi ønsker å motivere lokal ungdom til å ta høyere realfagsutdanning.

Bernt Nilsen
Barel omstilling

Barel opplever stor vekst og stor etterspørsel etter produktene vi lager på tvers av alle kundesegmenter. Vi har allerede i dag behov for økt kapasitet, og med økt etterspørsel vil dette behovet bli større fremover.

Bård Gamnes
Utvikling av forretningsmodell: “Av fisker, for fisker”

Selskapet er det eneste skipsmeglerfirmaet registrert i Finnmark

Stephan Solhaug
Konseptutvikling pubdrift

Målsettingen er at dette skal styrke tilbudet til lokalbefolkning og tilreisende til Bugøynes

Gentjan Kryeziu
Arctic Outlaws skiekspedisjoner

Basert på lokale samarbeid, respekt for lokale verdier og miljøvennlig praksis, skal Arctic Outlaws aktivt bidra til å drive og utvikle bærekraftig turisme i regionen.

Esbern Budolfsen
Utslippsfri isbryter til Kirkenes havn

Kirkenes havn sitt prosjekt vil trolig være det første i verden hvor mulig ny skrogteknologi og -form for isbryting kombinert med utviklingen av utslippsfrie energikilder

Terje Jørgensen
First Lego League 2021

Hovedmålsettingen med FLL-arbeidet er å øke interessen for tekniske/naturvitenskapelige fag og forskning blant elevene i grunnskolen.

Bernt Nilsen
Samovarteaterets ung satsning

Gode kunst- og kulturtilbud bidrar til økt bolyst, og til å bygge attraktive lokalsamfunn

Bente Andersen
Lær matte med spill

Spillene skal gjøre det lettere for barn og unge å lære matematikk

Elisabeth Bade
Kirkenes Outdoor

Vi vil vise fram det ypperste vår landsdel har å by på til gjester fra hele verden.

Stig-Tore Johansen
Utvikling av fullskala produksjon av røye i Ropelv

Finnmarksrøya AS representerer en vekstnæring under betydelig utvikling i Finnmark

Greger Mannsverk
Opplevelser i Neiden

Se på mulighetene for etablering av en opplevelsesbedrift i Neiden- og Munkefjordområdet

Claus Bergersen
Kompetanseplan for rekruttering av fiskere

Prosjektet vil medføre at det blir større verdiskaping i fangst- og mottaksledd på Bugøynes.

Kent Toftelund Jensen, ktjensen72@hotmail.com
Områdefokuserte produkter og suvenirer

En historie om både området og opplevelsen til turistene som kjøper produktet

Christine Galschjødt
First Lego League Øst-Finnmark 2018

First Lego League Øst-Finnmark er en av Nord-Norges største teknologi-turneringer for ungdom

Bernt Nilsen
Pilotprosjekt for matematikk

Erfaringene så langt er at den russiske metodikken virker ved norske skoler.

Natalia Romanova
Visuell Ressursplanlegging

Planverktøyet skal kunne brukes av andre bransjer og er dermed kommersialiserbart.

Svein W. Sundquist
Bærekraftsertifisering av reisemålet Kirkenes

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft.

Dag Norum
Dyrking av tang og tare

Dyrking av tang, tare og algeprodukter skjer i relativt små anlegg i fjordområdene.

Eirik Sand Mikkelborg
Produkter og suvenirer med lokal forankring

Designet skal fortelle en historie om både området og opplevelsen til turister som kjøper produktet.

Christine Galschjødt
Utvikle forretningsmodell for matematikklandet

En skal bidra på en positiv måte for å nå nasjonale mål i grunnopplæringen.

Natalia Romanova
Utdanningshotell Finnmark

Se på mulighetene for å bruke hotellet som utdanningshotell for ulike fagretningen innen reiseliv hotell og servering.

Dag Norum
Bedriftsklynge gruve Kirkenes

Kirkenes har mye teknisk-/gruvekompetanse i ulike selskaper

Terje Hansen
Datasenter Kirkenes

Et datasenter i Kirkenes medfører at det vil bli behov for nye arbeidsplasser innen IKT i forhold til drift av senteret.

Rune Nordhus
Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører

(...) en forstudie for å avklare om det er grunnlag for å etablere en bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører i Norge (...)

Thor Morten Bråteng
Kirkenes internasjonale nyheter. Lokal journalistikk rettet mot et kinesisk marked

Prosjektet vil styrke Barents Observer som en Kirkenes-basert internasjonal nyhetsformidler og kompetansebedrift

Atle Staalesen
Etablere FoU-miljø for grønn vekst med lysstyring og energisparing

FoU-miljøet vil bli et supplement til et lokalt innovasjons- og kompetansemiljø

Trine Gustavsen
LUXus – Et konsept for presis og enkel kvalitetssikring av lyspunkt

LUXus er et konsept for presis og enkel kvalitetssikring av lyspunkt.

Vegard Gamnes
First Lego League Øst-Finnmark

Lego League Øst-Finnmark er en av Nord-Norges største teknologi-turneringer for ungdom

Bernt Nilsen
Stjernerestaurant

- Karrieremuligheter for lokal ungdom, utvikling av gode menyer med lokale råvarer, og styrke Sør-Varanger som leverandør av eksklusive råvarer

Rune Nordhus
Kraftsenter Barents Kunnskapspark
Guro Brandshaug
DesignRegion Barents

- bedre samhandlingen og kompetanseutvikling mellom virksomheter i Sør-Varanger

Kirkenes Næringshage og Tivoli North
Privat klinikk Kirkenes

- En forventer å etablere et tilbud som gir kunder fra hele Norden

Oddvar Kvalsvik
Markedsutvikling oljevernprodukter

- Satsningen kan ha gode synergier

Natalia Valentinovna Karlsen
Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv

- Målet skal være å få til kompetanseheving på sikt både i skolen og i bedriften

Kjetil Langseth
Dyrking av tang og tare

Dyrking av tang, tare og algeprodukter skjer i relativt små anlegg i fjordområdene

Eirik Sand Mikkelborg
Bjørnevatn Bygg AS

- Neste steg er å bli en leverandør til Øst-Finnmark

Bjørnevatn Bygg AS
Analyse og blokkmodeller

- vi analyserer historiske prøver fra over 100 år med gruvedrift med moderne metoder og instrumenter

Thomas Bækø
Felles markedsføring av Kirkenes

- Kirkenes over de siste årene har utviklet seg til å være et viktig handelssted i regionen

Dag Norum
Maritim Aktivitet Kirkenes

- MICK består av 10 maritime selskap i Sør-Varanger

Maritime Industrial Cluster Kirkenes AS (MICK)
Produkt og konseptutvikling Digitale medier

- Utforske verktøy for prototyping av Digital Signage løsninger.

Sixten Indbjør
Utvikling og test av reinlav i pelets

- Næringsrikt og lagringsstabilt reinfòr basert på reinlav og grønne planter.

Odd Erling Smuk
Etablering av produksjonsselskap i Sør-Varanger

- Rein Film AS har de siste årene vært involvert I flere store prosjekter i Øst-Finnmark og Nordvest-Russland

Aleksander Olai Korsnes
Malinki Theater

- Kirkenes trenger flere «reasons to stay.»

Kåre Tannvik
First Lego League i Kirkenes

- Laget som vinner i Kirkenes får delta på den skandinaviske finalen.

Bernt Nilsen
Markedsutvidelse Tromsø

- Nordvent AS har for lengst nådd vår målsetting om å bli den foretrukne ventilasjonsentreprenøren i Øst-Finnmark.

Thor Morten Bråteng
Flaskevann fra Sør Varanger

- Nord-Norge besitter unike vannressurser som kan benyttes til eksport av vann til definerte nisjer over hele verden.

Rune Ulvang, Rune Nordhus
Barents mediasenter

(...) et sterkt fagmiljø hvor ressurspersoner og miljøer vil bidra til at Norske og kanskje også utenlandske journalister i større grad bli kolleger enn konkurrenter (...)

Odd Reidar Øie
Markedsutvikling hvitfisk

– Vi ønsket å satse mer på hvitfisk. Vi ville lage en sløyelinje på land slik at fiskere kan konsentrere seg om å fiske.

Svein Ruud
Previous
Next
0
Antall støttede prosjekter
0
Antall realiserte arbeidsplasser og årsverk
Scroll to Top