Steg 4 – Oppfølgning

Alle eksterne prosjekter Sør-Varanger Utvikling investerer i skal følges opp ved statusmøter underveis i prosjektene. Antall statusmøter vil variere etter prosjektets omfang i tid og kroner, og det vil framkomme av tilsagnsbrevet hvor mange statusmøter som skal gjennomføres. Sør-Varanger Utvikling forbeholder seg retten til holde tilbake, redusere, samt trekke tilbake tilsagnet, dersom søker ikke har levert i henhold til prosjektsøknaden.

Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000
Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000 skal følges opp ved 2-3 statusmøter.

Statusmøte 1: 4-6 uker etter signert tilsagnsbrev.
Statusmøte 2: 50 % av prosjektperioden gjennomført.
Statusmøte 3: 80 % av prosjektperioden gjennomført.

Søker kan selv foreslå tidspunkt for statusmøter i søknaden.

Prosjekter med tilskudd under kr. 100 000
Prosjekter med tilskudd under kr. 100 000 skal følges opp ved ett statusmøte 4-6 uker etter signert tilsagnsbrev. Søker kan selv foreslå tidspunkt for statusmøtet i søknaden.

Scroll to Top