Hvordan søke finansiering

Har du en god ide eller et spennende prosjekt?

Vi skal bidra til å sikre og utvikle 300 arbeidsplasser og støtter aktører med gode prosjekter som tar sikte på å skape nye jobber i kommunen. Hos oss kan du søke om midler hvis ditt prosjekt er i en fase som tilsvarer forstudie og forprosjekt.

Hva er forstudier og forprosjekt?

Forstudie:

Skal analysere og avklare realistiske muligheter for videreføring. Risiko, økonomi og forventet resultat kartlegges.

Forprosjekt:

Skal spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres. Resultat, økonomi, tid/fremdrift og hvilke kritiske risikofaktorer vurderes. Et typisk forprosjekt kan være utarbeidelse av en forretningsplan.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet