Innovasjon og kompetanse

Innovasjon handler om å skape noe nytt med sikte på økonomisk verdiskapning. For å skille innovasjon fra en idé, sier vi at en ny idé eller oppfinnelse ikke blir til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse. Kompetanse handler om utvikling av kunnskap, forståelse og ferdigheter. Innsatsområdet skal svare på utfordringene med demografi, kompetanse og begrensede lokale innovasjonsressurser.

Våre prosjekter

Ved Kirkenes skole har de fått et helt nytt undervisningsrom. Det som er spesielt er at det står i skolegården. - Vi ønsker å gi realfagene et l...
Nord-Troms Studiesenter, Sør-Varanger Utvikling og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvi...
Scroll to Top