Kompetanse & rekruttering

Vi i Sør-Varanger Utvikling driver flere tiltak som skal bidra til kompetanseheving og rekruttering i både kommunen og regionen vår. Dette skal bidra til samfunnets utvikling ved å styrke menneskers potensial til å bidra positivt til økonomien, kulturen, helsen og samfunnet som helhet.

Utviklingen av tilbud

Utviklingsarbeid tar tid og får ofte uventede resultater og ringvirkninger. Derfor kan det noen ganger være utfordrende å se hvordan en ting leder til en annen. Her kan du få et innblikk i hvordan vi har jobbet med kompetanse og rekruttering over tid:

Utfordringene

Finnmark har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet; Likevel er det et stort behov for ansatte med ulike kunnskaper, ferdigheter og erfaring hos både offentlige og private arbeidsgivere. 

En av grunnene til det lave utdanningsnivået kan komme av at det er få studiemuligheter i nærområdet, noe som leder til at de fleste må flytte og etablere seg andre steder for å få tilgang på utdannelse. 

Forskjell på utdanningsnivået i hele Norge målt mot Troms og finnmark (fordelt på kjønn, 2021).

Mål

Våre kompetanse-prosjekter og tiltak skal bidra til å motvirke ovennevnte utfordringer og oppnå følgende mål:

Våre tiltak

Våre prosjekter, tilbud og tjenester er organisert som egne merkevarer. På den måten blir det enklere for brukerne våre å vite hvilke tilbud som er relevante for dem. Her er en oversikt over våre merkevarer innenfor kompetanse og rekruttering.

Kystutviklingssenteret skal benytte seg av mulighetene innen digital teknologi for å styrke distriktene langs Norgeskysten.

Øst-Finnmark Kunnskapssenter skal heve kompetansenivået i regionen.

Kirkenes24 er en plattform som skal gjøre det enkelt å holde seg oppdatert om kommunen og hva som skjer her.

Studentforeningen Sør-Varanger er møteplass for studenter i kommunen.

UNG:
Sør-Varanger

UNG-konseptet er en møteplass for unge mennesker i Sør-Varanger.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet