Om oss

Sør-Varanger Utvikling (SVU) ble etablert i 2016 og er Sør-Varanger kommunes omstillingsselskap. Selskapet er 100% eid av Sør-Varanger kommune. Vårt arbeid har to sider: 1) Bevilge tilskudd til lokale prosjekter og 2) proaktivt arbeid, herunder egne prosjekter og påvirkning av samfunn, næringsliv og politikk. Både prosjekter vi støtter og jobben som gjøres proaktivt, skal rettes mot å nå våre tre hovedmål: 

  • Bidra til å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser i Sør-Varanger 
  • Bidra til økt robusthet i næringslivet 
  • Bidra til bærekraftig verdiskapning 

SVU skal legge til rette for utvikling og sikring av 300 arbeidsplasser. Arbeidsplassene måles gjennom prosjektrapportering, samt årlig oppfølgning av prosjekttilskudd og prosjekter SVU har brukt ressurser på. 

Et robust næringsliv og samfunn er tilpasningsdyktig og tar lite skade av enkelthendelser. Et robust næringsliv karakteriseres av høy grad av samhandling, riktig kompetanse, høy innovasjonsevne, balansert demografisk sammensetning og godt økonomisk handlingsrom. Robusthet handler om hvordan et samfunn klarer å omstille og utvikle seg.

Bærekraftig verdiskaping måles gjennom prosjektene som finansieres eller igangsettes. Hvilke bærekraftsmål hvert enkelt prosjekt skal oppfylle, beskrives i prosjektplan og sluttrapport. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, som medfører at selskapet har et HMS-system der miljøledelse er satt høyt på agendaen. I tillegg vil vårt proaktive arbeid særlig fokusere på følgende av FNs bærekraftsmål:4. God utdanning, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst., 9. Industri, innovasjon og infrastruktur, 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, og 17. samarbeid for å nå målene.

Vårt arbeid foregår innenfor følgende innsatsområder:

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet