Søknad om sponsormidler

Kriterier for søknad om sponsorat av ideelle arrangementer

Sør-Varanger Utvikling (SVU) kan i utgangspunktet kun støtte prosjekter som inngår i kategorien forstudier og forprosjekter, der prosjektene potensielt kan bidra til å skape nye arbeidsplasser eller styrke eksisterende arbeidsplasser. Et arrangement kan ikke kategoriseres som forstudie eller forprosjekt, og faller dermed utenfor SVUs tildelingskriterier. Unntaket er likevel ideelle arrangementer for barn og unge, der målet er å øke kunnskapen innenfor entreprenørskap, innovasjon, og/eller teknologi.

Følgende kriterier gjelder for søknad om sponsorat av ideelle arrangementer:

  • Arrangementet må kunne knyttes til et eller flere av SVUs innsatsområder; infrastruktur og nettverk, innovasjon og kompetanse, eller entreprenørskap.
  • Barn og/eller ungdom må være hovedmålgruppen for arrangementet.
  • Arrangementet må ha som mål å øke kunnskapen hos barn og unge innenfor entreprenørskap, innovasjon, og/eller teknologi.
  • Midlene skal kun dekke faktiske kostnader, og ikke arbeidstimer/dugnadstimer.
  • Midlene kan dekke opptil 50 % av faktiske kostnader.
  • Det kan maks søkes om kr. 50.000,-
  • Søkerorganisasjonen må være registrert og adressert i Sør-Varanger kommune. Organisasjoner utenfor kommunen kan unntaksvis søke, dersom de har et dokumentert, formalisert samarbeid med en eller flere aktører i Sør-Varanger.

Last ned søknadsskjema

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet