Prosjekt

LUXus – Et konsept for presis og enkel kvalitetssikring av lyspunkt

Prosjekteier

Gamnes & Bror AS

Kontaktperson

Vegard Gamnes, vegard@gamnes.no

Prosjektperiode

1. september 2017 – 30. april 2018

Mål

Prosjektet bidrar til «økt verdiskapning i grenseområdet Norge-RusslandFinland» og «etablererkultur og attraktivitet», og utløser to nye arbeidsplasser.

Vedtak

Opptil kr 74.500 innvilges til forprosjektet

LUXus er et konsept for presis og enkel kvalitetssikring av lyspunkt.

Vegard Gamnes, vegard@gamnes.no

Beskrivelse fra søker

LUXus er et konsept for presis og enkel kvalitetssikring av lyspunkt. Dagens fremgangsmåte for å utføre lysmålinger er både tungvint og tidkrevende. Vi vil se på mulighetene for å forbedre og effektivisere denne prosessen. Gamnes & Bror AS ble etablert for å kunne tilby kompetanse og erfaring innen IT- og teknologi-tjenester. Vi vil utnytte egen kunnskap, drivkraft og innovasjon i dette prosjektet. I tillegg vil vi samarbeide og innhente ekspertise fra eksterne aktører som har bred erfaring og kunnskap innen området.

Mer om Gamnes & Bror AS

Scroll to Top