Prosjekt

Utslippsfri isbryter til Kirkenes havn

Prosjekteier

Kirkenes Havn KS

Kontaktperson

Terje Jørgensen

Prosjektperiode

30.juli 2021 – 1.november 2021

Mål

Utvikling/anskaffelse av en ny isbryter til erstatning for MS Kraft Johanssen

Vedtak

50.000,- til forprosjekt

Kirkenes havn sitt prosjekt vil trolig være det første i verden hvor mulig ny skrogteknologi og -form for isbryting kombinert med utviklingen av utslippsfrie energikilder

Terje Jørgensen

Beskrivelse fra søker

Kirkenes Havn KF søker om støtte til et forprosjekt for å utrede utvikling av en helt ny type utslippsfri
isbryter for bryting av is i Bøkfjorden for Kirkenes havn KF og Kystverket.

Så langt Kirkenes havn KF er kjent med, finnes det i dag ikke utslippsfrie isbrytere. Med unntak av
større atomdrevne isbrytere som det finnes flere av f eks i Russland. Noen isbrytere er rett nok bygget
om eller er under ombygging til utslippsfri drift, men Kirkenes havn sitt prosjekt vil trolig være det
første i verden hvor mulig ny skrogteknologi og -form for isbryting kombinert med utviklingen av
utslippsfrie energikilder gir en ny totalløsning med bruk av mindre og helt ren energi.

Mer om Kirkenes Havn KS

Scroll to Top