husv

Bilde av Oleksii Akhmolkin, som har arbeidstrening på Sport Outlet Kirkenes.

Hjelper flyktninger ut i arbeidspraksis

Med en målsetning om å få ut flere flyktninger i arbeidstrening har Sør-Varanger Utvikling, flyktning og kompetanseenheten og Kirkenes Næringsforening gått sammen om en ny modell. Sport Outlet er en av de første bedriftene som har tatt dette viktige samfunnsansvaret, og har gode erfaringer til nå. Sør-Varanger Utvikling har sammen med flyktnings- og kompetanseenheten i […]

Hjelper flyktninger ut i arbeidspraksis Read More »

Ole Øvretveit flytter 2626 km for å lede Kystutviklingsprosjekt. Bilde: Privat

Flytter fra Bergen til Kirkenes for å utvikle kystsamfunn

Tidligere direktør for Arctic Frontiers, Ole Øvretveit (47), flytter til Kirkenes for å bli prosjektleder i nysatsing som skal utvikle Norges kystområder.  Sør-Varanger Utvikling (SVU), High North Development Group (HNDG) og NTNU har gått sammen for å opprette utviklingsprosjektet, “Den Digitale Kysten – fremtidens kystsamfunn”. I dette prosjektet, som er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Flytter fra Bergen til Kirkenes for å utvikle kystsamfunn Read More »

Reklame for Øst-Finnmark Kunnskapsenter

Øst-Finnmark Kunnskapssenter – det er nå det skjer!

Som motor og megler for kompetanse til regionen vår, skal Øst-Finnmark Kunnskapssenter (ØFK) være en pådriver for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeids- og næringsliv. Kunnskapssenteret skal skape møteplasser for de som studerer i regionen vår, være en aktiv rekrutterer til studier, samt bygge opp om eksisterende tilbud og strukturer.

Øst-Finnmark Kunnskapssenter – det er nå det skjer! Read More »

Kompetansepilot tildelt ekstraordinært tilskudd til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling i Øst-Finnmark

Troms og Finnmark fylkesråd vedtok 14. juni 2022 fordelingen av 50 millioner i ekstraordinært tilskudd til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling i Øst-Finnmark. Prosjektet Kompetansepilot, ledet av Sør-Varanger Utvikling i samarbeid med fylkeskommunen, fikk tildelt 2 millioner kroner. Sør-Varanger Utvikling (SVU) har tidligere tatt til ordet for å styrke Kompetansepiloten betydelig. Per i dag forvalter SVU

Kompetansepilot tildelt ekstraordinært tilskudd til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling i Øst-Finnmark Read More »

Sats på utdanning!

– Demografien skaper utfordringer, fraflytting skaper utfordringer, krig og sanksjoner skaper utfordringer. Er det på tide å forlate et synkende skip? spør Nina Greier Iversen i Sør-Varanger utvikling. Jeg er født og oppvokst i Sør-Varanger og har satt pris på et samfunn både med og uten gruvedrift. Sør-Varanger var for meg i barndommen trygt og den

Sats på utdanning! Read More »

Åpnet for søknad til emne i Kommunalt beredskapssamvirke

Nå er det endelig klart for innsøking til Kommunalt Beredskapssamvirke; et studietilbud fra Nord Universitet finansiert i samarbeid med vårt kompetansepilot prosjekt. Formålet med emnet er å gi deltakerne en bred forståelse for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser og oppbygging av beredskapsressurser samt håndtering av kriser. Les mer om studiet

Åpnet for søknad til emne i Kommunalt beredskapssamvirke Read More »

-Viktig å kunne utvikle kompetansen lokalt

Sør-Varanger Utvikling har inngått et formelt samarbeid med Sydvaranger Drift om kompetanseheving.  Avtalen gjør det enklere for SVU å komme i gang med jobben når ny prosjektleder er på plass.   -Vi synes det er svært viktig at det blir mulighet å kunne utvikle kompetansen her i nærmiljøet. Vi som bedrift ønsker å være med å bygge opp kompetansen internt

-Viktig å kunne utvikle kompetansen lokalt Read More »

Ledig stilling: Prosjektleder – Kompetanse

Vi lyser ut en spennende ny stilling som prosjektleder for kompetanseheving i Sør-Varanger. Som en følge av midlene vi har fått tildelt gjennom Kompetansepilot-prosjektet og Forskningsrådet har vi fått mulighet til å opprette en helt ny stilling. Mål for prosjektet Motivere ansatte til å formalisere kompetanse og/eller bygge videre på det de allerede har, samt

Ledig stilling: Prosjektleder – Kompetanse Read More »

Studietilbud i Kirkenes med oppstart høst 2021

Under følger oversikt over studietilbud fra Kirkenes. Søknadsfrist 15. april. ØKONOMI OG ADMINISTRASJON – NETTBASERT BACHELOR Beskrivelse av studiet: Varighet: 3 årStudiepoeng: 180 Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanseGradsnavn: Bachelor i økonomi og administrasjon                                                                                                                        Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, nettbasert ved Handelshøgskolen – UiT er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i økonomi

Studietilbud i Kirkenes med oppstart høst 2021 Read More »

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet