Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv