kompetansepilot

Nordnytt: Pilotprosjekt i Sør-Varanger gir flyktninger arbeidspraksis

Visste du at Sør-Varanger Utvikling, Kirkenes Næringsforening og flyktnings- og kompetanseenheten i Sør-Varanger kommune jobber sammen for å gi flyktninger arbeidspraksis, så de letter kan lære seg språk, kultur og få nødvendig arbeidserfaring? Se NRK sin reportasje i Nordnytt, 30.03.23 om saken: Du kan også lese saken her!

Nordnytt: Pilotprosjekt i Sør-Varanger gir flyktninger arbeidspraksis Read More »

Bilde av Oleksii Akhmolkin, som har arbeidstrening på Sport Outlet Kirkenes.

Hjelper flyktninger ut i arbeidspraksis

Med en målsetning om å få ut flere flyktninger i arbeidstrening har Sør-Varanger Utvikling, flyktning og kompetanseenheten og Kirkenes Næringsforening gått sammen om en ny modell. Sport Outlet er en av de første bedriftene som har tatt dette viktige samfunnsansvaret, og har gode erfaringer til nå. Sør-Varanger Utvikling har sammen med flyktnings- og kompetanseenheten i

Hjelper flyktninger ut i arbeidspraksis Read More »

Reklame for Øst-Finnmark Kunnskapsenter

Øst-Finnmark Kunnskapssenter – det er nå det skjer!

Som motor og megler for kompetanse til regionen vår, skal Øst-Finnmark Kunnskapssenter (ØFK) være en pådriver for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeids- og næringsliv. Kunnskapssenteret skal skape møteplasser for de som studerer i regionen vår, være en aktiv rekrutterer til studier, samt bygge opp om eksisterende tilbud og strukturer.

Øst-Finnmark Kunnskapssenter – det er nå det skjer! Read More »

-Viktig å kunne utvikle kompetansen lokalt

Sør-Varanger Utvikling har inngått et formelt samarbeid med Sydvaranger Drift om kompetanseheving.  Avtalen gjør det enklere for SVU å komme i gang med jobben når ny prosjektleder er på plass.   -Vi synes det er svært viktig at det blir mulighet å kunne utvikle kompetansen her i nærmiljøet. Vi som bedrift ønsker å være med å bygge opp kompetansen internt

-Viktig å kunne utvikle kompetansen lokalt Read More »

Ledig stilling: Prosjektleder – Kompetanse

Vi lyser ut en spennende ny stilling som prosjektleder for kompetanseheving i Sør-Varanger. Som en følge av midlene vi har fått tildelt gjennom Kompetansepilot-prosjektet og Forskningsrådet har vi fått mulighet til å opprette en helt ny stilling. Mål for prosjektet Motivere ansatte til å formalisere kompetanse og/eller bygge videre på det de allerede har, samt

Ledig stilling: Prosjektleder – Kompetanse Read More »

Studietilbud i Kirkenes med oppstart høst 2021

Under følger oversikt over studietilbud fra Kirkenes. Søknadsfrist 15. april. ØKONOMI OG ADMINISTRASJON – NETTBASERT BACHELOR Beskrivelse av studiet: Varighet: 3 årStudiepoeng: 180 Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanseGradsnavn: Bachelor i økonomi og administrasjon                                                                                                                        Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, nettbasert ved Handelshøgskolen – UiT er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i økonomi

Studietilbud i Kirkenes med oppstart høst 2021 Read More »

– Nå kan vi starte jobben med å legge til rette for kompetanseheving i Sør-Varanger

Med samarbeidsavtale om kompetansepiloten underskrevet og finansiering på plass, kan lokale tilbud om kompetanseheving begynne å ta form. Sør-Varanger Utvikling, Nord-Troms Studiesenter og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov. Prosjektet er treårig og har fått innvilget 4,4 millioner

– Nå kan vi starte jobben med å legge til rette for kompetanseheving i Sør-Varanger Read More »

Pressemelding

7,1 millioner kroner til 3-årig pilotprosjekt i Nord-Troms og Sør-Varanger skal gi økt kunnskap og styrket næringsliv Nord-Troms Studiesenter, Sør-Varanger Utvikling og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov. Prosjektet er treårig og har fått innvilget 4,4 millioner kroner

Pressemelding Read More »

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet