Nye næringer

Vi må satse på entreprenørskap i Øst-Finnmark

Aa Maja Kruuse, prosjektleder for entreprenørskap Sør-Varanger Utvikling jobber for å skape et dynamisk og robust næringsliv i Sør-Varanger. I den nåværende økonomiske krisen er ikke Sør-Varanger alene. Om vi skal lykkes med å skape et fremgangrikt næringsliv, ser jeg ikke annen løsning enn at vi legger ned fortidens uenigheter og samles om å overleve […]

Vi må satse på entreprenørskap i Øst-Finnmark Read More »

– Jo flere medlemsbedrifter vi har, desto sterkere står vi

Sør-Varanger har fått en godt etablert Handels- og Serviceforening. I 2020 fikk Handels- og Serviceforeningen opptil kr. 212 000,- til forprosjektet etablering og utvikling av Handels- og Serviceforening i Sør-Varanger. Prosjektleder Kristine Ramberg forteller at det er blitt gjort mye siden de fikk tilskuddet. – Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter. Målet vårt er å samle næringen.

– Jo flere medlemsbedrifter vi har, desto sterkere står vi Read More »

Vil lage finsk-norsk informasjonskanal for Øst-Finnmark

Med Kirkenes.fi vil Anna gjøre Sør-Varanger mer kjent og tilgjengelig for turister fra hele Finland. Da prosjektleder Anna Lankinen jobbet på Grenselandsmuseet sommeren 2020 ble hun oppmerksom på hvor mange finlendere som stakk innom. – Strømmen av finske turister var noe jeg la merke til. Det kan virke som om koronaen har gjort at flere

Vil lage finsk-norsk informasjonskanal for Øst-Finnmark Read More »

Ønsker å styrke næringslivet i regionen

Etter at næringshagefunksjonen i Kirkenes Næringshage formelt ble besluttet avviklet i fjor vår, har Kirkenes Næringshage søkt om kr. 284 000,- til en forstudie. Sør-Varanger Utvikling har bevilget prosjektmidler for å starte arbeidet med etableringen av Kirkenes Næringsforening (KN). Det ble nedsatt en styringsgruppe i juni 2020 med Silje Celius, Anne Wikan, Yngve Labahå, Hans Hatle

Ønsker å styrke næringslivet i regionen Read More »

– Vi har klart å skape vekst i Bugøynes

Gjennom satsing på økt verdiskapning innen sjømatnæringen og par-rekruttering, har prosjekteier Direkte Markedsføringsbyrå AS sammen med Erling Haugan og Terje Buljo lyktes med å skape vekst i Bugøynes. – Prosjektet har gått over all forventning. Vi har hatt flere møter med fiskere og fiskeribedriftene i Bugøynes for å drøfte hvordan man kan skape nye helårige

– Vi har klart å skape vekst i Bugøynes Read More »

Vil gjøre havneområdet mer innbydende for turister og lokalbefolkning

Kirkenes Båtforening har fått innvilget inntil kr. 35 840,- til forstudiet “Bobiltilbud i Småbåthavna”. Kirkenes Båtforening ønsker å se på muligheten til å lage et organisert bobiltilbud i småbåthavna. – Gjennom prosjektet vil vi skape et penere og mer innbydende område som er tilrettelagt for bobilturister og andre som gjester byen vår, forteller prosjektleder Jonny

Vil gjøre havneområdet mer innbydende for turister og lokalbefolkning Read More »

– Ønsker å hjelpe nyetablerere med å lykkes

Orinor har fått innvilget inntil kr. 344 000,- til forprosjektet “Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser “. Prosjektet som har blitt et resultat av de gode erfaringene fra Design Region Barents, skal styrke kompetansen til personer med forretningsidéer og personer som nylig har startet egen bedrift. – Vi skal gjøre dette ved å tilføre ressurser til etablererne via

– Ønsker å hjelpe nyetablerere med å lykkes Read More »

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet